เมนู
ค้นหา

30 ก.ย. 2557

การร่วมมือเพื่อความยั่งยืน

เฮงเค็ลเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ซึ่งมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 36 องค์กร รวมถึงเฮงเค็ลด้วย วัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”