เมนู
ค้นหา

23 พ.ค. 2557

การร่วมมือเพื่อความยั่งยืน

เฮงเค็ลสิงคโปร์ลงนามเข้าร่วมกับองค์กรส่งเสริมความรับผิดชอบ (Responsible Care)

อีกหนึ่งความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืน เฮงเค็ลสิงคโปร์ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบระดับโลก ในพิธีลงนามที่ผ่านมากับสภาอุตสาหกรรมเคมี ของสิงคโปร์ (Singapore Chemical Industry Council :SCIC)  เฮงเค็ลได้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นขององค์กร ในการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันและดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อม อยู่ในมาตรฐานระดับสูง