เมนู
ค้นหา

11 พ.ย. 2557   เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ลยืนยันเป้าหมายปี พ.ศ. 2557 คาดการณ์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น

เฮงเค็ลเผยผลประกอบการมีความมั่นคงในไตรมาสที่สาม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 4,236 ล้านยูโร (+2.3 เปอร์เซ็นต์)
  • กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง +3.1 เปอร์เซ็นต์เป็น 693 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุง +0.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 16.4 เปอร์เซ็นต์
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุง +6.4 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.17 ยูโร
  • ยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ +6.7 เปอร์เซ็นต์

“ถึงแม้จะต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่มีความยากลำบาก เฮงเค็ลยังมี ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557 ทุกกลุ่มธุรกิจของเรามียอดขายที่เติบโตสูงขึ้นและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น” มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เฮงเค็ลกล่าว “ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มีอัตราเติบโตเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอีกครั้ง การเข้าครอบครองกิจการของบริษัทเบิร์กควิสต์ (Bergquist) ใน ไตรมาสที่สามจะช่วยเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำเทคโนโลยีกาวให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในปีนี้เราลงทุนไปแล้วประมาณ 1,700 ล้านยูโรในทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเน้นย้ำความแข็งแกร่งให้ผลิตภัณฑ์ของเรา”

มร. รอร์สเต็ด ให้ความเห็นต่อสถานการณ์ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ว่า “เราเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในตะวันออกกลางที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมจะมีความท้าทายมากขึ้น ด้วยสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นนี้ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่สูงจะยังเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เราจึงเดินหน้าสร้างความเรียบง่ายและปรับโครงสร้างของเราต่อไป”f

ภาพรวมของปี พ.ศ. 2557
มร. รอร์สเต็ด กล่าวถึงการประเมินธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 ว่า “เรายังคาดหวังการเติบโตด้านยอดขายตลอดทั้งปีนี้อยู่ระหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ เราปรับเพิ่มการประเมินผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุง โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 16.0 เปอร์เซ็นต์ เรายังคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงจะเติบโตสูงขึ้นด้วยตัวเลขหลักเดียว”

ผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557
ในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557 ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.2 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 4,236 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 2.2 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 3.4 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเติบโตด้านยอดขายซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเข้าซื้อกิจการและถอนการลงทุนเพิ่มขึ้น 2.3 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอยู่ที่                 3.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมีการขยายตัวที่ 0.8 เปอร์เซ็นต์ สำหรับยอดขายกลุ่มเทคโนโลยีกาวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างแล้วพบว่ากำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์ จาก     672 ล้านยูโรไปอยู่ที่ 693 ล้านยูโร ผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 603 ล้านยูโร เทียบกับ 649 ล้านยูโรของ   ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังการปรับปรุง (EBIT margin) เพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 16.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเพิ่มขึ้น 14.2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 15.5 เปอร์เซ็นต์ของไตรมาสสามเมื่อปีที่แล้ว

ผลประกอบการของเฮงเค็ลปรับสูงขึ้นจาก -25 ล้านยูโรในไตรมาสสามของปีก่อนหน้ามาอยู่ที่    -11 ล้านยูโรในไตรมาสสามของปีนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเกิดขึ้นจากการชำระคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยคงที่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ขณะที่อัตราภาษีอยู่ที่ระดับ 24.0 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 24.8 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 

รายได้สุทธิในไตรมาสที่สามของปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 450 ล้านยูโรเทียบกับ 469 ล้านยูโรของ      ไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว หลังจากหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 10 ล้านยูโร รายได้สุทธิอยู่ที่ 440 ล้านยูโร   (เทียบกับ 458 ล้านยูโรในปีก่อนหน้า)  สำหรับรายได้สุทธิหลังการปรับปรุงเมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึ้น 6.7 เปอร์เซ็นต์ จาก 476 ล้านยูโรเป็น 508 ล้านยูโร กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) อยู่ที่ 1.01 ยูโร เทียบกับ 1.06 ยูโร ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 6.4 เปอร์เซ็นต์ จาก 1.10 ยูโรเป็น 1.17 ยูโรในปีนี้

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขายอยู่ที่ 5.6 เปอร์เซ็นต์เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 4.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสถานะทางการเงินของเฮงเค็ลประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 แสดงเงินสดสุทธิ 740 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 255 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผลประกอบการของภาคธุรกิจในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557
ผลกำไรของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยังคงเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสาม โดยยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีผลตอบแทนจากยอดขายหลังการปรับปรุงที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีมูลค่าเพิ่มจาก 1,167 ล้านยูโรเป็น 1,188 ล้านยูโร

ยอดขายอันแข็งแกร่งได้แรงสนับสนุนหลักจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างแอฟริกา/ตะวันออกกลาง ที่มีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักอีกครั้ง ส่วนลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกยังคงมียอดขายที่เติบโตอย่างมั่นคง ขณะที่ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทีแล้ว ยอดขายในยุโรปตะวันตกขยายตัวอย่างมั่นคง ส่วนยอดขายในอเมริกาเหนือปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากและยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่อง

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเติบโต 7.4 เปอร์เซ็นต์เป็น 200 ล้านยูโร ผลตอบแทนจากยอดขายหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 16.8 เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจาก 15.9 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 171 ล้านยูโร เทียบกับ 185 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยังคงเดินหน้าสู่เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ยอดขายเพิ่มขึ้น และมีผลตอบแทนต่อการขายหลังการปรับปรุงที่สูงขึ้นอย่างมั่นคงในไตรมาสที่สาม ยอดขายเพิ่มขึ้น 3.6 เปอร์เซ็นต์จาก 886 ล้านยูโรเป็น 918 ล้านยูโร

กลุ่มธุรกิจเพื่อความงามมียอดขายที่แข็งแกร่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อีกครั้ง ยอดขายในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีอัตราเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก ภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลางมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งมาก ขณะที่ยุโรปตะวันออกมีการเติบโตอย่างมั่นคง สำหรับตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในไตรมาสสามอยู่ในภาวะหดตัว มีการแข่งขันกันมากขึ้น และมีแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยุโรปตะวันตกมีการเติบโตที่น่าพึงพอใจ ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีผลประกอบการในด้านบวก ส่วนอเมริกาเหนือต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ยอดขายปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2556

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่า 140 ล้านยูโร ทำให้ผลตอบแทนจากยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น              0.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.2 เปอร์เซ็นต์ มีรายงานว่าผลกำไรจากการดำเนินงานคิดเป็นมูลค่ารวม 98 ล้านยูโรเทียบกับ 122 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว มีการเติบโตของผลกำไรในไตรมาสสามที่แข็งแกร่ง อัตราเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 2,100 ล้านยูโร

เป็นอีกครั้งที่ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มียอดขายที่แข็งแกร่ง ภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลางมีการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาก ขณะที่ลาตินอเมริกามียอดขายที่เติบโตอย่างมั่นคง ถึงแม้สถานการณ์ทางการเมืองจะไม่มีเสถียรภาพในตลาดยุโรปตะวันออก แต่ผลประกอบการของธุรกิจในภูมิภาคนี้ยังมีพัฒนาการที่ดี ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในภาพรวมยังคงลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อเมริกาเหนือมียอดขายในด้านบวก ขณะที่ยุโรปตะวันตกปรับลดลงจากปีที่แล้ว ในทางกลับกัน ผลประกอบการของตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในเอเชีย-แปซิฟิกมีความมั่นคง 

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 373 ล้านยูโร ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 17.8 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเทียบเท่ากับไตรมาสที่สามของปีก่อนหน้า กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 354 ล้านยูโร เทียบกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 365 ล้านยูโร

ผลประกอบการระดับภูมิภาคในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557
ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ยอดขายของเฮงเค็ลในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สาม การเติบโตที่มั่นคงในเยอรมนีเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่ในภาพรวม เฮงเค็ลมียอดขาย 1,423 ล้านยูโรในยุโรปตะวันตก ส่วนยอดขายของยุโรปตะวันออกเพิ่มขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์ท่ามกลางสภาพตลาดที่ยากลำบาก สำหรับธุรกิจของเฮงเค็ลในรัสเซียมีการเติบโตที่เหนือค่าเฉลี่ยถึงแม้จะต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ยอดขายในยูเครนปรับตัวลดลง ยุโรปตะวันออกมียอดขายมูลค่า 792 ล้านยูโร ธุรกิจในแอฟริกา/ตะวันออกกลางยังได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองและสังคมในบางประเทศ แต่กระนั้น เฮงเค็ลยังมีการเติบโตที่มั่นคง 14.9 เปอร์เซ็นต์ในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลักอีกครั้ง ยอดขายรวมในแอฟริกา/ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นจาก         255 ล้านยูโรเป็น 279 ล้านยูโร

ตลาดอเมริกาเหนือมียอดขายลดลง 3.7 เปอร์เซ็นต์ ธุรกิจได้รับผลกระทบด้านลบจากการแข่งขันด้านโปรโมชั่นในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ยอดขายรวมอยู่ที่ 755 ล้านยูโร ยอดขายในลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายที่ปรับลดลงในบราซิลซึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่อ่อนแอส่งผลกระทบเกินกว่าที่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเม็กซิโกจะชดเชยได้ ยอดขายรวมในลาตินอเมริกาอยู่ที่ 266 ล้านยูโร ขณะที่ในเอเชีย-แปซิฟิก ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 9.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลประกอบการอันแข็งแกร่งนี้ได้แรงขับเคลื่อนจากการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลักในอินเดียและจีน ยอดขายรวมในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นจาก 631 ล้านยูโรเป็น 691 ล้านยูโร

ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในยุโรปตะวันออก แอฟริกา/ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกาและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนอีกครั้งในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2557 โดยมียอดขายเติบโต 6.7 เปอร์เซ็นต์อันเนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีของทุกกลุ่มธุรกิจ ยอดขายรวมอยู่ที่ 1,914 ล้านยูโร สัดส่วนรายได้ของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อยู่ที่ 45 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเท่ากับไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว

การประเมินของเฮงเค็ล กรุ๊ปในปี พ.ศ. 2557
เฮงเค็ลคาดการณ์การเติบโตของยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ในปีพ.ศ. 2557 บริษัทฯ ยืนยันการประเมินเหมือนกับที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวจะเติบโตอยู่ในระดับดังกล่าว สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เฮงเค็ลคาดการณ์การเติบโตอยู่ที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ เฮงเค็ลคาดหมายด้วยว่าสัดส่วนยอดขายจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2559 เฮงเค็ลระบุรายละเอียดของผลตอบแทนจากยอดขายหลังการปรับปรุง (EBIT) โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 16.0 เปอร์เซ็นต์ (การประเมินก่อนหน้านี้อยู่ที่ราว 15.5 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุง เฮงเค็ลคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสูงด้วยตัวเลขหลักเดียว

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบันจากฝ่ายบริหารประจำองค์กรของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คำต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทำนาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และคำในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่มีเจตนาใช้คำกล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่า      ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของ บริษัท เฮงเค็ล            เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระทำของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด