เมนู
ค้นหา

7 ก.ค. 2557

โปรโมทความปลอดภัยในบรรจุภัณฑ์อาหาร

กาวสำหรับใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยในเวียดนาม

หน่วยธุรกิจกาวอุตสาหกรรม (Industrial Adhesives) สำหรับใช้งานในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวของเฮงเค็ล จัดงานสัมมนาเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย (Food Safe Packaging Seminar) ครั้งแรกในเวียดนาม มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยีกาว สำหรับใช้งานในบรรจุภัณฑ์อาหารแบบอ่อนตัว ที่มีความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟัง

งานสัมมนาครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอาหารในเวียดนาม ทำความเข้าใจถึงทิศทางของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด พร้อมกับคิดค้นโซลูชั่นส์ใหม่ที่มีต้นทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

เฮงเค็ลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารทำละลายและกาวที่มีการเคลื่อนที่ต่ำ ซึ่งปลอดภัยต่อการใช้งานที่มีการสัมผัสกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม โซลูชั่นส์กาวเหล่านี้เหมาะสมสำหรับการใช้ในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง

การเติบโตของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างอินโดนีเซีย เวียดนามและประเทศไทย ทำให้ต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้น งานสัมมนาเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของเฮงเค็ล มุ่งยกระดับคุณภาพของบรรจุภัณฑ์อาหารตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตแบบทางอ้อม

“ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารแบบอ่อนตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนและอินเดีย มีอัตราเติบโตรวดเร็วที่สุด เฮงเค็ลมีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมนี้ และแบ่งปันเทคโนโลยีล่าสุดให้ลูกค้าของเราได้รับรู้ จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ด้วยเสียงตอบรับที่ดีของผู้เข้าร่วมการสัมมนา เราจะเดินหน้าจัดกิจกรรมเช่นนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง” โจ เตียว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหน่วยธุรกิจกาวอุตสาหกรรมประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว