เมนู
ค้นหา

5 ก.ย. 2557  มาฮัทสึ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย หัวใจสำคัญในการทำงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของเฮงเค็ล ประเทศไทย จัดงาน “วันแห่งความปลอดภัย” ประจำปีขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน โรคภัยต่างๆ ตลอดจนอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงชีวิต

พนักงานได้เรียนรู้หัวข้อเหล่านี้อย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง ผ่านเกมและแบบทดสอบต่างๆ เพื่อให้ทุกแผนกในโรงงานได้มีส่วนร่วมมากที่สุด จุดมุ่งหมายคือย้ำเตือนให้พนักงานตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้ที่ทำงานปลอดภัย

การจัดงาน “วันแห่งความปลอดภัย” เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพของ เฮงเค็ลเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment: SHE)

พนักงานโรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยามาฮัทสึสนุกสนานกับกิจกรรมในวันแห่งความปลอดภัย 2014

มร. เควิน มิกนอน ผู้จัดการโรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยามาฮัทสึ และคุณสุเทียน กุดารัมย์ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ย้ำเตือนถึงความสำคัญว่าพนักงานทุกคนมีส่วนช่วยสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานที่เน้นปลอดภัย