เมนู
ค้นหา

19 พ.ย. 2556  เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

รายได้และผลกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เฮงเค็ล เผยผลประกอบการไตรมาสที่สาม มีความมั่นคงต่อเนื่อง

  • การเติบโตด้านยอดขายอยู่ที่ 4.2 เปอร์เซ็นต์
  • ยอดขายซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมีมูลค่า 4,184 ล้านยูโร (-2.6 เปอร์เซ็นต์)
  • กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง+6.5 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 672 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หลังจากการปรับปรุง เพิ่มขึ้น +1.4 เปอร์เซ็นต์ เป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงมีอัตราเติบโตสองหลัก +11.1* เปอร์เซ็นต์
  • ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มียอดขายเติบโตแข็งแกร่งอย่างมาก

กรุงเทพฯ – “ถึงแม้สภาพตลาดจะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น เฮงเค็ล ยังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม และสามารถเร่งการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในรายไตรมาสของปี พ.ศ.2556 นี้ บริษัทฯสามารถสร้างการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไร กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีขยายตัวเกิน 16 เปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรก” มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ล กล่าว “เฮงเค็ลมียอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจและทุกภูมิภาค ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ได้ส่งผลต่อยอดขายของบริษัทฯในด้านลบ”
มร. รอร์สเต็ด กล่าวถึงช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ว่า “สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความยากลำบาก ดังนั้นทางบริษัทฯจะเดินหน้าปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้าง เพื่อยกระดับความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะตลาดที่ค่อนข้างผันผวน”
ยืนยันการประเมินธุรกิจปี พ.ศ. 2556 คาดผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น
“อย่างที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เฮงเค็ลคาดว่ายอดขายจะเติบโตอยู่ระหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ และกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงจะเติบโตขึ้นราว 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การประเมินกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นจาก 14.5 ไปอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์” มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด กล่าว

ผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2556

ยอดขายของเฮงเค็ลในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2556 อยู่ที่ 4,184 ล้านยูโร น้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอยู่ที่ 6.7 เปอร์เซ็นต์ โดยยอดขายลดลง 2.6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การเติบโตด้านยอดขายซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ – การถอนการลงทุน อยู่ที่ 4.2 เปอร์เซ็นต์ โดยได้แรงขับเคลื่อนจากทุกกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 5.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม มีการขยายตัวของยอดขายอย่างยอดเยี่ยมที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับยอดขายกลุ่มเทคโนโลยีกาว ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 4.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพบว่ากำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต์ จาก 631 ล้านยูโร ไปอยู่ที่ 672 ล้านยูโร โดยผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีนี้มาจากกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม ผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 649 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2555 ที่ได้ 586 ล้านยูโร

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึ้น 1.4 จุด จาก 14.7 เป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ที่ 15.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 13.6 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สามของปี

ที่แล้ว ผลประกอบการของเฮงเค็ล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 ล้านยูโร โดยคิดเป็นมูลค่า -25 ล้านยูโร อันเนื่องมาจากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผนวกกับการปรับปรุงในแง่บวกของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราภาษีอยู่ที่ 24.8 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับไตรมาสที่สามของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 24.7 เปอร์เซ็นต์ รายได้สุทธิของไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 16.7 เปอร์เซ็นต์ จาก 402 ล้านยูโร เป็น 469 ล้านยูโร หลังจากหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้จำนวน 11 ล้านยูโร รายได้สุทธิอยู่ที่ 458 ล้านยูโร (เมื่อเทียบกับ 390 ล้านยูโรในปีที่ผ่านมา) สำหรับรายได้สุทธิหลังการปรับปรุงเมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้ว อยู่ที่ 476 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่ผ่านมาที่ 422 ล้านยูโร ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) ที่ไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก 0.90 ยูโร เป็น 1.06 ยูโร ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 1.10 ยูโร จากเดิม 0.97 ยูโร ในไตรมาสสามของปีที่แล้ว ซึ่งก่อนการปรับมาตรฐานบัญชีเพื่อตอบแทนพนักงาน (IAS 19) มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที่ 0.99 ยูโร โดยกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 11.1 เปอร์เซ็นต์

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขาย ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยลดลงเหลือ 4.5 เปอร์เซ็นต์ สถานะทางการเงินสุทธิประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปลี่ยนแปลงจากยอดหนี้สินสุทธิเป็นการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 485 ล้านยูโร ขณะที่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 หนี้สินสุทธิของเฮงเค็ล อยู่ที่ 612 ล้านยูโร ผลประกอบ

การเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2556

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 เฮงเค็ล มียอดขาย 12,503 ล้านยูโร ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว การเติบโตของยอดขายที่ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเข้าซื้อกิจการ – การถอนการลงทุน มีอัตราเติบโต 3.6 เปอร์เซ็นต์ กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง เพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,791 ล้านยูโร ไปอยู่ที่ 1,932 ล้านยูโร โดยมาจากกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม สำหรับกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังจากการปรับปรุง (EBIT margin) ก็เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นจาก 14.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.5 เปอร์เซ็นต์

รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงในเก้าเดือนที่ ผ่านมา เมื่อทำการหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ มีการเติบโต 12.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,203 ล้านยูโร เพิ่มเป็น 1,354 ล้านยูโร กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 3.13 ยูโร ซึ่งขยับเพิ่มขึ้น 12.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 ซึ่งอยู่ที่ 2.78 ยูโร ก่อนการปรับมาตรฐานบัญชีเพื่อตอบแทนพนักงาน (IAS 19) มูลค่าต่อหุ้นอยู่ที่ 2.83 ยูโร โดยกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 10.6 เปอร์เซ็นต์

ผลประกอบการของภาคธุรกิจประจำไตรมาสที่สาม ของปี พ.ศ. 2556

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
มีอัตราการเติบโตด้านยอดขายที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วอันมั่นคงในไตรมาสที่สาม ทำให้มีการขยายตัวของผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ยอดขายมีมูลค่า 1,167 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับ 1,194 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกัน

ของปีที่แล้ว ผลประกอบการด้านยอดขายที่แข็งแกร่ง ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้แรงขับเคลื่อนจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งเติบโตในระดับสองหลัก สำหรับภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้น แม้ว่าจะยังเกิดปัญหาความไม่สงบอยู่ก็ตาม แต่ยอดขายมีการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการที่ดีจากตุรกี ส่วนลาตินอเมริกาก็มีการขยายตัวที่เข้มแข็งโดยมีเม็กซิโกเป็นตลาดหลัก ในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการแข่งขันด้านราคาและการส่งเสริมการขายอย่างหนักหน่วง ยอดขายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย ยุโรปตะวันตกได้รับผลกระทบจากความอ่อนแอของตลาดยุโรปใต้ แต่ก็มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในเยอรมนี สำหรับยอดขายในภูมิภาคอเมริกาเหนือปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สอดคล้องกับตลาดที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าราว 7.6 เปอร์เซ็นต์หรือ 186 ล้านยูโร ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 15.9 เปอร์เซ็นต์มากกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 14.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 185 ล้านยูโร เทียบกับไตรมาสสามของปีที่แล้ว ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 168 ล้านยูโร

ในไตรมาสที่สามของปีนี้
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีการเติบโตของผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วอย่างแข็งแกร่ง โดยมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเติบโตเหนือกว่าภาพรวมของตลาดอีกครั้งและทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ยอดขายมีมูลค่า 886 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับ 908 ล้านยูโรของไตรมาสสามเมื่อปีที่แล้ว เป็นอีกครั้งที่ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่เติบโตในระดับตัวเลขสองหลักและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตด้านยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม โดยเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) และลาตินอเมริกามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ขณะที่แอฟริกาและตะวันออกกลาง รวมถึงยุโรปตะวันออกก็ช่วยสร้างการขยายตัวเช่นกัน ส่วนในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวได้รับผลกระทบอีกครั้งจากแรงกดดันของกิจกรรมส่งเสริมการขยายและราคาที่สูงขึ้น การเติบโตของยอดขายปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในตลาดอเมริกาเหนือ ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกรงถึงแม้ตลาดจะปรับลดลง ยอดขายในยุโรปตะวันตกยังคงทรงตัวและมีสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว คิดเป็นมูลค่า 132 ล้านยูโร ทำให้ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 0.2 จุด เป็น 14.9 เปอร์เซ็นต์ และมีรายงานว่ากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่า 122 ล้านยูโร

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวในไตรมาสสามของปีเติบโตอย่างมั่นคง และมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมของยอดขายที่ปรับแล้ว โดยยอดขายอยู่ที่ 2,095 ล้านยูโร ยอดขายปรับเพิ่ม 4.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไตรมาสสามของปีก่อนหน้า

ยอดขายของธุรกิจเทคโนโลยียาวมีการเติบโตอย่างมั่นคงในกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะพัฒนาการในบราซิล ขณะที่ภูมิภาคลาตินอเมริกาถือว่าเติบโตสูงที่สุดด้วยตัวเลขสองหลัก ธุรกิจเทคโนโลยีกาวยังได้รับแรงขับเคลื่อนอันมั่นคงจากยุโรปตะวันออก ส่วนในเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) ก็ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พัฒนาการด้านยอดขายในแอฟริกาและตะวันออกกลางเติบโตในแดนบวกเช่นกัน สำหรับตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว ถึงแม้จะยังมีสภาวะตลาดที่ยากลำบากแต่ยอดขายก็เติบโตโดยในยุโรปตะวันตกมียอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด สำหรับอเมริกาเหนือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้น 8.2 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่า 373 ล้านยูโร ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นถึงระดับ 17.8 เปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรก ขยายตัว 1.8 จุด สะท้อนถึงผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม ส่วนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 11.2 เปอร์เซ็นต์ จาก 329 ล้านยูโร เป็น 365 ล้านยูโร

ผลประกอบการระดับภูมิภาคในไตรมาสสาม

จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ยอดขายของเฮงเค็ลในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก เติบโต 0.7 เปอร์เซ็นต์ ชดเชยการชะลอตัวของยุโรปใต้ โดยมียอดขายมูลค่า 1,415 ล้านยูโร ในยุโรปตะวันออก ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต์ โดยรัสเซียและตุรกีเป็นตลาดหลักที่ช่วยสร้างผลประกอบการอันเข้มแข็ง ยอดขายมีมูลค่า 822 ล้านยูโร สำหรับแอฟริกาและตะวันออกกลางยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและสังคมในบางประเทศ อย่างไรก็ตาม ยอดขายยังคงเพิ่มขึ้นสองหลักอยู่ที่ 23.1 เปอร์เซ็นต์ด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยอดขายในภูมิภาคนี้คิดเป็นมูลค่า 255 ล้านยูโร

ยอดขายในตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือ เพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์ได้แรงขับเคลื่อนจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและเทคโนโลยีกาว ยอดขายรวมมีมูลค่า 756 ล้านยูโร สำหรับยอดขายในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 12.5 เปอร์เซ็นต์โดยมีบราซิลเป็นตลาดหลัก คิดเป็น 269 ล้านยูโร ส่วนยอดขายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเติบโต 1.8 เปอร์เซ็นต์โดยมีตลาดที่เติบโตรวดเร็วอย่างประเทศจีน ที่ช่วยชดเชยตลาดที่มียอดขายชะลอตัวอย่างญี่ปุ่น มูลค่ายอดขายในภูมิภาคนี้รวมอยู่ที่ 631 ล้านยูโร

การเติบโตในภาพรวมนั้นได้แรงส่งหลักมาจากกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่แถบยุโรปตะวันออก แอฟริกาและตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) กระตุ้นให้ยอดขายโตขึ้น 9.1 เปอร์เซ็นต์โดยได้แรงขับเคลื่อนจากทั้งสามกลุ่มธุรกิจ คิดเป็นมูลค่า 1,865 ล้านยูโร ขณะที่สัดส่วนยอดขายที่มาจากกลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อยู่ที่ 45 เปอร์เซ็นต์ (ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้วอยู่ที่ 44 เปอร์เซ็นต์)

การประเมินภาพรวมธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเฮงเค็ล ในปี พ.ศ. 2556 เฮงเค็ลคาดการณ์ว่า ยอดขายในภาพรวมทั้งหมดจะเติบโตเพิ่มขึ้นระหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2556 นี้ บริษัทฯเชื่อมั่นว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเติบโตอยู่ในระดับดังกล่าว เฮงเค็ลยืนยันการประเมินผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) จะเพิ่มขึ้นจาก 14.5 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ (พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 14.1 เปอร์เซ็นต์) พร้อมคาดว่าทุกกลุ่มธุรกิจจะขับเคลื่อนให้มีอัตราเติบโตเหนือกว่าปีที่แล้ว เฮงเค็ล ยังประเมินด้วยว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ (ปี พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 3.70 ยูโร)
เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบัน จากฝ่ายบริหาร ประจำองค์กรของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์ อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คำต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทำนาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และคำในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่มีเจตนาใช้คำกล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระทำของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด

*เมื่อปรับมาตรฐานบัญชีเพื่อตอบแทนพนักงาน (IAS 19) ตามไตรมาสสามของปีที่ผ่านมา การเติบโตอยู่ที่ 13.4 เปอร์เซ็นต์
บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ

ท่านสามารถดูรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2556 และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเอกสารสำหรับดาวน์โหลดและลิงก์ ที่เชื่อมต่อไปยังการถ่ายทอดการประชุมแถลงการณ์
จากแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ล ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่
http://www.henkel.com/press/2013-11-12-publication-report-q3-2013-43282.htm