เมนู
ค้นหา

7 ต.ค. 2556  เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

แนวคิดริเริ่มในการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ มุ่งยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนการพัฒนา

เพิ่มความยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิตเคมีภัณฑ์

เพื่อยกระดับความยั่งยืน บริษัทที่อยู่ในกลุ่มการผลิตเคมีภัณฑ์ ทั้ง บีเอเอสเอฟ (BASF) Bayer (ไบเออร์) อีโวนิค อินดัสตรีส์ (Evonik Industries) เฮงเค็ล (Henkel) แลงเซส (LANXESS) และโซเวย์ (Solvay) ผนึกกำลังกันริเริ่มโครงการความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนหรือ Together for Sustainability (TfS) ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีแรกของการทดลองประเมินและตรวจสอบความยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก

10/07/2556, เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี - TfS มุ่งพัฒนาและดึงบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบทั่วโลกให้มีส่วนร่วมในการประเมินและเพิ่มความยั่งยืนในการจัดหาวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ในด้านระบบนิเวศและสังคม บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียวแทนที่จะเป็นแบบสอบถามหลายชุดเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้บริษัทผู้จัดซื้อซึ่งแต่เดิมต้องใช้การประเมินหรือการตรวจสอบแบบแยกส่วน แนวคิดริเริ่มนี้อยู่บนพื้นฐานวิธีปฏิบัติที่ดีและหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับของหลายหน่วยงาน อาทิ United Nations Global Compact (UNGC) และ Responsible Care Global Charter รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่พัฒนาโดย International Labor Organization (ILO) International Organization for Standardization (ISO) Social Accountability International (SAI) และหน่วยงานอื่นๆ

การประเมินและตรวจสอบโดยบริษัทบุคคลที่สาม
แนวคิดริเริ่ม TfS เป็นการตรวจสอบและประเมินบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

  • การประเมิน: TfS เลือกอีโควาดิส (EcoVadis) บริษัทจัดเรตติ้งด้านการจัดการอุปทานอย่างยั่งยืนจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ให้เป็นพันธมิตรในการให้คะแนนความยั่งยืนของบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ ผลการประเมินและระดับคะแนนจะประกาศทางเว็บไซต์ TfS
  • การตรวจสอบ: TfS ยังทำงานร่วมกับบริษัทตรวจสอบอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพความยั่งยืนของบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทั่วไป สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย แรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักธรรมาภิบาล การตรวจสอบครอบคลุมถึงการประเมินสถานที่จริง อาทิ โรงงานผลิต โกดังเก็บสินค้าและอาคารสำนักงาน

ในช่วงการดำเนินโครงการระยะทดลอง สมาชิก TfS มีการประเมินและตรวจสอบราว 2,000 ครั้ง สำหรับการดำเนินโครงการระยะต่อไปจะพัฒนาต่อยอดจากข้อเรียนรู้ที่ได้จากระยะทดลอง TfS จะเพิ่มกระบวนการเพื่อขยายตลาดการจัดซื้อให้ครอบคลุมมากขึ้นและขยายจำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มเติมต่อไป