เมนู
ค้นหา

1 ต.ค. 2556

ข่าวจาก บริษัท เฮงเค็ล

โครงการสร้างแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อเด็กชาวเขา

ทุนสนับสนุนจาก โครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT) ได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพการจัดหาแหล่งน้ำและสุขอนามัยที่ดี ให้กับน้องๆชาวเขา

กรุงเทพฯ – ช่วงปี พ.ศ. 2554 คุณอภิชญา สุขไผ่ตา พนักงานของบริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด อันเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ริเริ่มให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ จาก ห้องเรียนสาขาปางทอง โรงเรียนบ้านแม่อมกิ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT) ของ เฮงเค็ล

โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ 80 คน และครูอีก 4 คน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำที่สะอาดสำหรับการบริโภค และขาดสุขอนามัยที่ดี แต่ด้วยการสนับสนุนดังกล่าว ผนวกความร่วมมือภาคท้องถิ่นจากจังหวัดตากและภาคเอกชนหลายราย ได้ช่วยให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ได้เป็นอย่างดี

คุณอภิชญา ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการกว่าที่โครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ทั้งสภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ที่ทำให้การเดินทาง และ การขนส่งวัสดุสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ ในฤดูฝน เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดโครงการนี้ก็สามารถประสบความสำเร็จในที่สุดในเดือนธันวาคม 2554 ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคุณอภิชญาและทีมงาน ปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างดี ได้แก่

  • มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำใช้ โดยมอบถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่จำนวน 5 ถัง พร้อมทั้งระบบท่อจ่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ระบบสำรองน้ำนี้จะช่วยกักเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าร้อน
  • มีน้ำดื่มที่สะอาด โดยมอบเครื่องกรองน้ำเพื่อกรองน้ำให้สะอาดเหมาะแก่การดื่มกินสำหรับนักเรียน ครู รวมทั้งชาวบ้านอีกราว 200 คน ที่ได้ประโยชน์จากเครื่องกรองน้ำนี้ด้วย
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านส่งเสริมสุขอนามัย โดยการสร้างห้องสุขา 4 ห้อง และห้องสำหรับอาบน้ำอีก 2 ห้อง เพื่อช่วยให้เด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดี
  • มอบอุปกรณ์การเรียน ทางโครงการได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน 80 ใบให้กับเด็กๆ

ด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นของโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT) ในปีแรก พร้อมกับการสนับสนุนที่ดีจาก มร. ทัมโม แซสเซน ผู้จัดการโรงงาน บริษํทยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอภิชญาได้ทำการยื่นเสนอแผนเพื่อขอทุนในการจัดหาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับห้องเรียนสาขา อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แผนโครงการใหม่นี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และได้จัดหาถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่จำนวน 8 ถัง และชุดเครื่องกรองน้ำ อีก 4 เครื่อง ให้แก่ 4 โรงเรียน คือ ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู และโรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ทันทีที่โครงการผ่านการอนุมัติ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆได้รับการติดตั้งให้กับชุมชนและพร้อมใช้งานก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง คุณอภิชญาและเพื่อนร่วมงานอีก 3 คนจากบริษํทยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัดได้แก่ มร. ปีเตอร์ พัฟเล็งก้า คุณสุเทียน กุดารัมย์ และ คุณบารเมษฐ์ ทรงเต๊ะ ได้ช่วยกันส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่างๆให้กับคุณครูใหญ่ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของเฮงเค็ล ทำให้เด็กๆจำนวนเกือบ 1,200 คน และชาวบ้านอีกกว่า 500 คน ได้รับประโยนชน์จากโครงการนี้

เกี่ยวกับเฮงเค็ล
เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านแบรนด์และเทคโนโลยีในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care) ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม (Beauty Care) และเทคโนโลยีกาว (Adhesive Technologies) เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 โดยครองตำแหน่งผู้นำตลาดโลกทั้งในกลุ่มธุรกิจสำหรับผู้บริโภครายย่อย และกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ เพอร์ซิล (Persil) ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) และล็อคไทท์ (Loctite) เฮงเค็ลมีพนักงานราว 47,000 คนทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2555 บริษัทฯมียอดขายอยู่ที่ 16,510 ล้านยูโร และมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,335 ล้านยูโร เฮงเค็ลเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ DAX มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองดุสเซลดอล์ฟ ประเทศเยอรมนี