เมนู
ค้นหา

25 มี.ค. 2556   เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

พนักงานของเฮงเค็ล ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนแก่เด็กนักเรียนทั่วโลก

ทำการสร้างผู้แทน 1,000 คน เพื่อสร้างสรรค์โลกที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงความยั่งยืน และเน้นย้ำให้พนักงานได้ร่วมมืออย่างเต็มที่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ของเฮงเค็ล ได้เปิดตัวโครงการ “ผู้แทนแห่งความยั่งยืน” หรือ “Sustainability Ambassadors” ขึ้น โดยจัดการสัมมนาออนไลน์ให้พนักงานได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกและได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มีพนักงานราว 500 คนได้ผ่านการฝึกอบรมด้วยดี ซึ่งตัวเลขพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนภายในสิ้นปี 2556

03/25/2556, เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี - เป้าหมายของโครงการ “ผู้แทนแห่งความยั่งยืน” ไม่เพียงช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจในหัวข้อความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถส่งต่อความรู้ไปถึงเพื่อนร่วมงาน บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ ลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงนักเรียนด้วย โดยมีการทดลองให้ข้อมูลความรู้ในโรงเรียนของประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นักเรียนมากกว่า 400 คนได้เรียนรู้ว่าถึงวิธีปฏิบัติในแต่ละวันในการสร้างความยั่งยืนเพิ่มขึ้น เฮงเค็ลใช้ประสบการณ์ในการให้ความรู้นักเรียนในประเทศดังกล่าวมาริเริ่มโครงการเพื่อความยั่งยืนในโรงเรียนต่างๆทั่วโลก นับตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา ผู้แทนแห่งความยั่งยืนได้เดินทางเยือนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วโลกเพื่อให้ความรู้นักเรียน และพัฒนาความคิดว่าพวกเขาจะมีวิธีการปฏิบัติตัว อย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น

“สำหรับเฮงเค็ลแล้ว พนักงานคือปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาความยั่งยืนสู่ความสำเร็จ โครงการ “พัฒนาผู้แทน” ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงความยั่งยืนในระดับตัวบุคคล ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้” มร.บรูโน ปิอาเซนซ่า รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของเฮงเค็ล กล่าว “ความเข้าใจร่วมกันนี้คือรากฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นและสร้างความสำเร็จในอนาคต”

เป้าหมายของการให้ความรู้ในโรงเรียนคือการอธิบายให้เด็กและเยาวชนเข้าใจว่าความยั่งยืนหมายถึงอะไร และแต่ละคนสามารถปฏิบัติตัวอย่างไร ด้วยการเตรียมรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายอย่าง อาทิ พวกเขาจะสามารถประหยัดน้ำและพลังงานในห้องน้ำและขณะซักผ้าได้อย่างไร ราว 70 เปอร์เซ็นต์ของของเสียจากผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือนที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน อาทิ ระหว่างการทำความร้อนน้ำในเครื่องซักผ้า สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงความยั่งยืนในอนาคตให้แก่ผู้บริโภคที่อายุน้อย พนักงานที่ได้สนทนากับนักเรียนยังได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าพวกเขาสามารถปรับตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นผู้บริโภค

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียด ของกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของเฮงเค็ล ได้ที่ ความยั่งยืน

Bruno Piacenza, Executive Vice President Laundry & Home Care, visits an elementary school in Düsseldorf.

Uta Steffen-Holderbaum and Christoph Eibel from Henkel talking to children in the Konkordia elementary school in Düsseldorf about what sustainability means.

After they had completed their Sustainability Workshop, the children at the Konkordia elementary school in Düsseldorf received a certificate of participation.

Bruno Piacenza, Executive Vice President Laundry & Home Care, explains the topic of sustainability to children in Düsseldorf.

Jaroslava Haid-Járková, General Manager of Henkel in the Czech Republic, and her colleague Jan Zelizko explaining the topic of sustainability to children in Prague.

After they had completed their Sustainability Workshop, the children at the Kolovraty elementary school in Prague received a certificate of participation.