เมนู
ค้นหา
School_outreach_colouring_activity (1)

ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน เฮงเค็ล จึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดขยะ ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

เดือนที่ผ่านมา ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลจากโรงงานหลายแห่งในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่โรงเรียนโดยการสอนนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเก็บขยะ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียน

ในเดือนกรกฎาคมพนักงานเฮงเค็ลในประเทศไทย 82 คน จากโรงงานบางปูและบางประกงเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านความยั่งยืนให้แก่นักเรียนปฐมศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศและโรงเรียนบางวัว 406 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล ได้อธิบายให้นักเรียนฟังถึงแนวความคิดด้านความยั่งยืนผ่านการใช้สื่อวิดีโอ การเล่นเกมส์ และกิจกรรมระบายสี นักเรียนได้เรียนรู้การใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด ตลอดจนการลดการใช้พลาสติกและการรีไซเคิล

จะเห็นได้ว่า ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล ได้ช่วยรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ทั้งยังช่วยชี้นำให้คนรุ่นใหม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนยังสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก โดยการส่งต่อความรู้ที่ได้รับและสร้างความกระตือรือร้นให้กับคนรอบข้าง ใน 53 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนกว่า 150,000 คน เข้าร่วมโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียนโดยมีฑูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม

พนักงานของเฮงเค็ลในประเทศไทย ยังได้เข้าร่วมโครงการ Green Network 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมจัดโดย Thung Hua Sinn Group

กิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดคลองคาราม จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนและการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอื่นได้แก่ การเก็บขยะ การปลูกป่าชายเลน และการซ่อมสะพาน

สำหรับกิจกรรมการเก็บขยะ ทีมงานเฮงเค็ลในประเทศไทยได้ใช้ถุงรีไซเคิลเพื่อเก็บขยะรอบๆวัด หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเก็บขยะได้เป็นจำนวนมาก