เมนู
ค้นหา

พลาสติก – ความรับผิดชอบร่วมกัน

เราจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันต่อพลาสติกได้อย่างไร

ในทั่วทุกมุมโลกพลาสติกถือได้ว่าเป็นวัสดุมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้บรรจุสินค้าเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างมาก อาทิ ป้องกันสินค้าจากความเสียหายระหว่างการจัดส่งและการใช้งาน

เมื่อพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วกลายเป็นขยะ

ตามทฤษฎีแล้วผู้บริโภคควรสามารถจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้องการใช้แล้วได้อย่างรับผิดชอบหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ โดยอาจจะนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือระบบการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม เรายังไม่มีมาตรฐานระดับโลกในการจัดการเก็บขยะอย่างรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้น เรามีความตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เท่ากัน ในหลายประเทศยังไม่มีระบบการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าขยะพลาสติกจะกระจัดกระจายอยู่ในสภาพแวดล้อม ถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาติและมหาสมุทร เมื่อเวลาผ่านไปขยะพลาสติกจะแปรสภาพเป็นเศษพลาสติกขนาดเล็กมากๆ (microplastic) และปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดการนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำหลายแห่งให้เหตุผลว่าการสั่งห้ามใช้พลาสติกดูไม่สมเหตุสมผลเพราะพลาสติกมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการใช้งานหลายรูปแบบ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะช่วยลดผลกระทบของพลาสติกต่อโลกของเราคือการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ของเรา และนำเอาระบบซึ่งสามารถช่วยให้วัสดุทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้อีกครั้ง

ร่วมมือกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อขับเคลื่อนแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เฮงเค็ลได้ร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการต่างๆ อาทิ เราได้ทำงานร่วมกันกับธนาคารพลาสติกซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมในไฮติ ธนาคารพลาสติกมุ่งกำจัดขยะในมหาสมุทรและยังเปิดโอกาสให้คนยากจนสร้างรายได้จากการบริการเก็บขยะในสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติกระดับนานาชาติ Alliance to End Plastic Waste โดยเครือข่ายจะทำหน้าที่คิดหาหนทางเพื่อลดปริมาณและจัดการกับขยะพลาสติก ทั้งยังสนับสนุนแนวทางการจัดการพลาสติกเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนCooperation with the Plastic Bank: The plastic that is collected by local communities is sorted and processed, and then integrated into recycling value chains as Social Plastic®. Henkel has now included some of this recycled plastic in 25,000 bottles for its laundry and cleaning products.

ความร่วมมือกับธนาคารพลาสติก: พลาสติกที่เก็บจากชุมชมจะถูกนำมาคัดแยกเพื่อเข้าสู่ระบบห่วงโซ่คุณค่ารีไซเคิลหรือที่เรียกว่า โซเชียล พลาสติก (Social Plastic) เฮงเค็ลได้นำพลาสติกรีไซเคิลจากกระบวนการนี้มารวมในการผลิตขวดสำหรับผลิตภัณฑ์ซักรีดและทำความสะอาด 25,000 ขวด

เฮงเค็ลเราได้วางเป้าหมายอันท้าทายสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเฮงเค็ลจะต้องสามารถนำมารีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่หรือสามารถย่อยสลายได้* ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าของเราในความพยายามพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน อาทิ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pril’s ProNature ทั้งหมดใช้ขวดที่ทำจากพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด สมาชิกทั้งหมดของระบบห่วงโซ่คุณค่าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือบริษัทรีไซเคิลจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความร่วมมือกับพันธมิตรสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความรับผิดชอบ เพราะเราทำงานอย่างหนักเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาพลาสติกบนโลกของเรา