เมนู
ค้นหา
The bottles of these Beauty Care and Laundry & Home Care products are made of 100 percent recycled plastic – of which up to 50 percent is Social Plastic.
เฮงเค็ลใช้ โซเชี่ยล พลาสติก (Social Plastic®) ในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ผลิตภัณฑ์ซักรีดและดูแลบ้าน

ขั้นตอนต่อไปในการร่วมมือกับธนาคารพลาสติก