เมนู
ค้นหา

15 พ.ย. 2560  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ลร่วมมือกับพลาสติก แบงก์ ผนึกพันธมิตร

เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นโอกาส

เฮงเค็ล ร่วมกับ พลาสติก แบงก์ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งหยุดปัญหาขยะในมหาสมุทร และสร้างโอกาสให้กับคนยากจน ในการตั้งศูนย์รับซื้อขยะพลาสติกใหม่หลายแห่งในเฮติ เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้หรือค่าจ้างในการเก็บขยะพลาสติกจากพื้นที่ในท้องถิ่น ก่อนที่ขยะเหล่านั้นจะลงสู่แหล่งน้ำหรือมหาสมุทร โดยเฮงเค็ลเป็นบริษัทผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภครายแรกที่ร่วมมือกับพลาสติก แบงก์ และยังค้นคว้าวิจัยเพื่อนำพลาสติกที่เก็บได้เหล่านั้นมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในอนาคต

พลาสติก แบงก์ ก่อตั้งโดยเดวิด แคทซ์ ในเดือนมีนาคม 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกับผู้คน 1 พันล้านคนทั่วโลกในการแปลงขยะให้กลายเป็นเงิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศที่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะ ความร่วมมือกับพลาสติก แบงก์ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของเฮงเค็ลในการดำเนินตามวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยเฮงเค็ลก่อตั้งมาแล้ว 141 ปี และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 3 เท่าภายในปี 2573 ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ มักได้รับการจัดอันดับหรือให้คะแนนโดยองค์กรอิสระ ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

“เราเชื่อว่าการให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต” แคทริน เมนเจส รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ประธานสภาความยั่งยืนของเฮงเค็ล กล่าว “เรายินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพลาสติก แบงก์ เพื่อหยุดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่มหาสมุทรในเฮติ และยังช่วยยกระดับชีวิตของคนยากจน โดยใช้แบรนด์ชั้นนำเป็นหัวหอกในการรณรงค์ ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยเพิ่มความรับรู้ให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับขยะพลาสติก และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม”

หนทางเพื่อสร้างโอกาส

ความร่วมมือกับพลาสติก แบงก์ มีจุดเริ่มต้นจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์เส้นผมหลักคือชวาร์สคอฟ และแบรนด์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นพื้นที่ในเฮติเนื่องจากยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะ จึงยังมีช่องว่างในการพัฒนาอีกมาก ชุมชนท้องถิ่นบนเกาะสามารถนำขยะพลาสติกที่เก็บได้มาแลกเป็นเงิน สินค้า หรือบริการ ส่วนพลาสติกที่เก็บมานั้นจะถูกนำไปคัดแยกและผ่านกระบวนการ ก่อนนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างคุณค่าเป็น Social Plastic® หรือวัตถุดิบที่พลาสติก แบงก์ รับรองว่ามาจากโครงการนี้ และจะให้ราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป “เราดีใจที่เฮงเค็ลและแบรนด์ชั้นนำในเครือ ได้มาร่วมเป็นพันธมิตร” เดวิด แคทซ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ของพลาสติก แบงก์ กล่าว “ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านความยั่งยืน จะช่วยให้โซลูชั่นของเราสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ถ้าเราร่วมมือกันเราจะสามารถหยุดยั้งปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรและเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนยากจนได้อีกมากมาย”

สร้างความยั่งยืนผ่านแบรนด์ชั้นนำ

ความร่วมมือกับพลาสติก แบงก์ ถือเป็นการสานต่อกิจกรรมเดิมที่เฮงเค็ลดำเนินอยู่ ในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและการรีไซเคิล โดยในปี 2559 เฮงเค็ลใช้พลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ซักล้าง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์จำนวน 1,300 ล้านชิ้นทั่วโลก ความสำเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 แนวคิดคือ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์และลดของเสียจากการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น และการเอื้อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เมื่อผลิตและบริโภคแล้ว จะนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ จึงไม่ก่อให้เกิดขยะในวงจร “พลาสติก แบงก์ นำเสนอแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร เนื่องจากเป็นการแก้ไขจากต้นตอและสามารถปรับใช้ได้ทั่วโลก” โทมัส มุลเลอร์-เคิร์สชบวม หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระดับโลก กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ของเฮงเค็ล กล่าว “ความร่วมมือระหว่างพลาสติก แบงก์ และแบรนด์ต่างๆ ของเฮงเค็ล ช่วยขยายการดำเนินงานของเราให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น”

การสนับสนุนพลาสติก แบงก์ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของเฮงเค็ลในการสานต่อความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการดำเนินงานเพื่อสังคม ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือนี้ช่วยเติมเต็มโครงการ “Million Chances” ซึ่งแบรนด์เส้นผมหลักคือชวาร์สคอฟ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เด็กหญิงและผู้หญิงทั่วโลกสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาชวาร์สคอฟให้การฝึกอบรมอาชีพและสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กหญิงและผู้หญิงทั่วโลกแล้วหลายพันคน ทั้งในโครเอเชีย สโลเวเนีย ไปจนถึงจีน อินเดีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศ “ชวาร์สคอฟ และพลาสติก แบงก์ มีเป้าหมายร่วมกัน 2 ประการ คือความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการยกระดับชีวิตของผู้คน” มารีอีฟ ชโรเดอร์ รองประธานองค์กรอาวุโส ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ ของเฮงเค็ล กล่าว “ความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาชีวิตของคนยากจน และเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้ผู้คนและชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนของเฮงเค็ล สามารถเข้าชมได้ที่ https://www.henkel.com/sustainability/what-we-do/smart-packaging

เฮง เค็ลเป็นบริษัทผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภครายแรกที่ร่วมมือกับพลาสติก แบงก์ โดยในการแถลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก (ซ้ายไปขวา) ฌอน แฟรงก์สัน และเดวิด แคทซ์ ผู้ก่อตั้งพลาสติก แบงก์ พร้อมด้วย มารีอีฟ ชโรเดอร์ รองประธานองค์กรอาวุโส ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ และโทมัส มุลเลอร์-เคิร์สชบวม หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระดับโลก กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของเฮงเค็ล

พลาสติก แบงก์ เปิดประตูสู่โอกาสให้คนยากจนสามารถเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่น มาขายให้กับศูนย์รวบรวมขยะพลาสติก

ขยะ พลาสติกที่เก็บมา จะถูกคัดแยกและชั่งน้ำหนัก โดยผู้ที่เก็บมาสามารถเลือกรับสิ่งตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของ เช่น เชื้อเพลิงสำหรับทำอาหาร หรือบริการ เช่น การชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ต

หลายชุมชนในเฮติไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะ ซึ่งหมายความว่าขยะที่รวมถึงขยะพลาสติกจะถูกทิ้งลงสู่ทางน้ำ แล้วไหลลงมหาสมุทรในที่สุด

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน
หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง +66 (0) 2718 1886 ต่อ 109
+66 (0) 2716 6466
harucha@124comm.com ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน