เมนู
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ทุกชิ้นของเฮงเค็ลในภาพรวมหรือเลือกชมจากหัวข้อ กลุ่มธุรกิจ ประเภทข่าวหรือปีของข่าว ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ หรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของเรา

หัวข้อ

ธุรกิจ

 

7 พ.ค. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ลยืนยันเป้าหมายปี 2562

เฮงเค็ลโชว์ผลงานไตรมาสแรก ยอดขายเติบโต

 • ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 มาอยู่ที่ 4,969 ล้านยูโร ส่วนยอดขายปกติ (organic sales) เติบโตขึ้นร้อยละ 0.7
 • กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 795 ล้านยูโร (ลดลงร้อยละ 5.6)
 • ส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี* อยู่ที่ร้อยละ 16.0 (ลดลง 140 จุด)
 • กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิอยู่ที่ 1.34 ยูโร ลดลงร้อยละ 6.3 ณ อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (constant currency)
 • กระแสเงินสดอิสระแข็งแกร่งอยู่ที่ 523 ล้านยูโร
 • ลงทุนในการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
Henkel product social plastic

29 เม.ย. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ขั้นตอนต่อไปในการร่วมมือกับธนาคารพลาสติก

เฮงเค็ลใช้ โซเชี่ยล พลาสติก (Social Plastic®) ในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ผลิตภัณฑ์ซักรีดและดูแลบ้าน

 • โซเชียล พลาสติก (Social Plastic) มีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการลดขยะพลาสติกในมหาสมุทรและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้
 • ขวดที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการใช้โซเชี่ยลพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ Vernel และ Pro Nature   (ตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2562 เป็นต้นไป) รวมทั้งสินค้ารุ่นพิเศษภายใต้แบรนด์ Nature Box และ Fa (ที่จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2562)
เฮงเค็ล ริเริ่มโครงการยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัลให้พนักงานกว่า 53,000 คนทั่วโลก เพื่อเตรียมรับมือความท้าทายที่ระบบดิจิทัลกำลังส่งผลต่อระบบการทำงานของมนุษย์

28 มี.ค. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

การเตรียมความพร้อมของบริษัทสู่อนาคต

เฮงเค็ลริเริ่มโครงการยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรทั่วโลก

ดุสเซลดอร์ฟ เยอรมนี – เพื่อเตรียมรับมือความท้าทายที่ระบบดิจิทัลกำลังส่งผลต่อระบบการทำงานของมนุษย์ บริษัทเฮงเค็ลได้ริเริ่มโครงการยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัลให้กับพนักงานกว่า 53,000 คนทั่วโลก โดยขณะนี้ บริษัทกำลังทำการวิเคราะห์และประเมินความรู้ความสามารถเชิงดิจิทัลของบุคลากร ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับจัดการฝึกอบรมเชิงดิจิทัลที่จะช่วยกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

Teaser Annual Report 2018

27 ก.พ. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

มีการเติบโตด้านผลกำไรในปี 2561

เฮงเค็ลมียอดขายเติบโตดีเยี่ยม และมีรายได้ ผลกำไร และเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง

 • ยอดขายอยู่ที่ 19,900 ล้านยูโร โดยได้รับผลกระทบเชิงลบ 1,100 ล้านยูโรจากค่าเงินที่ผันผวน ยอดขายปกติเติบโต 2.4%
 • กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เพิ่มขึ้น +1.0% เป็น 3,496 ล้านยูโร
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ปรับเพิ่มขึ้น +30 จุด เป็น 17.6%
 • กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) เพิ่มขึ้น +2.7% เป็น 6.01 ยูโร เมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ +7%
 • มีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ +12.7% เป็น 1,917 ล้านยูโร
 • รายงานการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น +3.4% เป็น 1.85 ยูโรต่อหุ้นบุริมสิทธิ
 • การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์มีความก้าวหน้าที่ดี
 • โครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโต แสดงถึงถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตของผลกำไร
Sylvie Nicol

18 ก.พ. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล

ซิลวี นิโคล เข้ารับตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่อจากแคทริน แมนเจส

ซิลวี นิโคล (อายุ 45 ปี) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกขององค์กร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล โดยจะมีผลในวันที่ 9 เมษายน 2562 หลังการประชุมประจำปีของเฮงเค็ล ซิลวีจะดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ HR และบริการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทต่อจากแคทริน แมนเจส (อายุ 55 ปี) ซึ่งลาออกจากคณะกรรมการบริหารด้วยเหตุผลส่วนตัว หลังจากร่วมงานกับเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2542 และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2554

Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

11 ก.พ. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

สร้างการเติบโตด้านผลกำไรอย่างยั่งยืน

เฮงเค็ล เดินหน้าขยายการลงทุน

 • ยุทธศาสตร์ เฮงเค็ล 2020+ ยังคงดำเนินไปด้วยดีตามแนวทางที่วางไว้
 • ผลประกอบการขั้นต้นปี 2561: มีผลประกอบการดี แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในหลายๆด้าน
 • เพิ่มการลงทุนในแบรนด์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจอุปโภคบริโภค และเร่งการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล
 • แนวโน้มด้านการเงินในปี 2562 ของบริษัท ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการขยายการลงทุน พร้อมกับการรักษาวินัยด้านการเงินอย่างเคร่งครัดในเวลาเดียวกัน
 • ดำเนินตามเป้าหมายด้านการเงินในระยะกลางและระยะยาวถึงปี 2563 และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตด้านผลกำไร
 • อัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น