เมนู
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ทุกชิ้นของเฮงเค็ลในภาพรวมหรือเลือกชมจากหัวข้อ กลุ่มธุรกิจ ประเภทข่าวหรือปีของข่าว ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ หรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของเรา

หัวข้อ

ธุรกิจ

 

Sylvie Nicol

18 ก.พ. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล

ซิลวี นิโคล เข้ารับตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่อจากแคทริน แมนเจส

Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

11 ก.พ. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

สร้างการเติบโตด้านผลกำไรอย่างยั่งยืน

เฮงเค็ล เดินหน้าขยายการลงทุน

  • ยุทธศาสตร์ เฮงเค็ล 2020+ ยังคงดำเนินไปด้วยดีตามแนวทางที่วางไว้
  • ผลประกอบการขั้นต้นปี 2561: มีผลประกอบการดี แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในหลายๆด้าน
  • เพิ่มการลงทุนในแบรนด์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจอุปโภคบริโภค และเร่งการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล
  • แนวโน้มด้านการเงินในปี 2562 ของบริษัท ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการขยายการลงทุน พร้อมกับการรักษาวินัยด้านการเงินอย่างเคร่งครัดในเวลาเดียวกัน
  • ดำเนินตามเป้าหมายด้านการเงินในระยะกลางและระยะยาวถึงปี 2563 และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตด้านผลกำไร
  • อัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติม
“Alliance to End Plastic Waste” (Logo)

22 ม.ค. 2562,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

พันธกิจร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เฮงเค็ลร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” ระดับโลก

Since the start of the partnership with Henkel three Plastic Bank collection centers were opened in Haiti.

28 พ.ย. 2561,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

หนึ่งปีแห่งความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์

เฮงเค็ลเป็นหนึ่งในองค์กร 250 แห่งที่ร่วมลงนามใน ‘Global Commitment’ หรือพันธสัญญาทั่วโลกของ New Plastics Economy

12 พ.ย. 2561,

ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

พันธสัญญาทั่วโลกของ New Plastics Economy

เฮงเค็ลลงนามในพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้ก้าวหน้า