คอลเลคชั่นของฉัน

เนื้อหาข้อมูล

ค้นหาเนื้อหาข้อมูลล่าสุดของบริษัทในภาพรวมด้านล่างเพื่อการดาวน์โหลด

กรณีศึกษาในประเทศไทย

รายงานการเงิน

เนื้อหาความยั่งยืน

กฎเกณฑ์และมาตรฐาน

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเฮงเค็ลในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความเหมาะสมตามกฎหมายถูกแยกส่วนจากแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน โดยกฎระเบียบด้านพฤติกรรมที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันได้รับการประกาศในชุดกฎเกณฑ์และมาตรฐาน