เมนู
ค้นหา

ภาพและกราฟฟิก

ค้นหาภาพของบริษัทเฮงเค็ล รวมถึงข้อมูลภาพของกลุ่มธุรกิจและแบรนด์ของเฮงเค็ลสำหรับการดาวน์โหลด ใช้ฟังก์ชั่นคัดกรองเพื่อค้นหาข้อมูลและหัวข้อ พร้อมเลือกความละเอียดภาพที่ต้องการ

หัวข้อ

บรรทัดฐาน


 อีริค อีเดลแมน ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

นายอีริค อีเดลแมน (กลาง) ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารบางส่วนของเฮงเค็ลประเทศไทย

โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เพียวริฟาย & โพรเท็ค ประกอบด้วยแชมพู 400 มล,คอนดิชันเนอร์ 400 มล,สเปรย์ 150 มล และมาส์ค 150 มล

ผู้บริหารจากบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย, บริษัท      แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด และ แขกวีไอพีจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกันที่งานเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หรือ MRO Training and Application Center จากซ้ายไปขวา มานนท์ อิงคนารถ ผู้จัดการธุรกิจบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเฮงเค็ล, เอริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย, สมประสงค์ เรือนนุช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส, และ สมนึก สุวรรณประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบำรุงรักษาโพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกล บอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทีมวิศวกรฝ่ายขายและบริการทางเทคนิคล็อคไทท์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมพื้นผิว ในสเตชั่นสาธิตแรก

ตัวแทน ความยั่งยืนของเฮงเค็ลแนะนำและสนับสนุนแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์

ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์หลังจากการมอบเกียรติบัตร

โรงงาน ของเฮงเค็ลในเมืองไฮเดลเบิร์ก เยอรมนี ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการพัฒนาอะไหล่ที่มีความซับซ้อนสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ระดับสากล เครื่องพิมพ์นี้สร้างอะไหล่สามมิติจากข้อมูลดีไซน์ที่เกี่ยวกับตัวถังรถยนต์ ซึ่งได้รับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ