เมนู
ค้นหา
Collaboration with suppliers

คู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์

ความร่วมมืออย่างแนบแน่นกับคู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทำให้เฮงเค็ลมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและสนับสนุนความยั่งยืนเป็นสองส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของเรา หุ้นส่วนและซัพพลายเออร์ของเรามีบทบาทสำคัญกับทั้งสองส่วน ด้วยความมุ่งมั่นค้นหาแนวคิดใหม่และเดินหน้าขับเคลื่อนความสำเร็จ เรามองหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอันกว้างขวางอยู่เสมอ

ปัจจุบัน เฮงเค็ลมีซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ จากราว 130 ประเทศ มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของการจัดซื้อของเรามาจากประเทศสมาชิกขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) อย่างไรก็ตาม เรากำลังเพิ่มการจัดซื้อในตลาดใหม่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของโออีซีดี ไม่ว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือซัพพลายเออร์จะมาจากประเทศใด เราคาดหวังว่าพวกเขาจะมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจริยธรรมและค่านิยมองค์กรของเรา ทำให้เราสามารถระบุอุปสงค์ที่เท่าเทียมให้แก่ซัพพลายเออร์ในทุกประเทศ ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของซัพพลายเออร์

คู่ค้าทางธุรกิจ

เฮงเค็ลวางเป้าหมายพัฒนาการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบกับหุ้นส่วนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อท้าทายธุรกิจที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมของเรา เรากำลังเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตด้วยการขยายการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม

 “นวัตกรรมเปิดกว้าง” เป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาของเรา เราต้องใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระดับโลกของเราอย่างเต็มที่ พร้อมกับผนวกรวมองค์กรภายนอกอย่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ซัพพลายเออร์และลูกค้าในกระบวนการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา – ด้วยการมีส่วนร่วมของลูกค้า เราไม่เพียงแต่จะมอบแหล่งความคิดและแนวทางใหม่เท่านั้น แต่เรายังนำเสนอพลังขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนาโครงการให้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

ซัพพลายเออร์

เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ของเรา – รักษามาตรฐานที่สูงในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบและความยั่งยืน
ทีมจัดซื้อระดับโลกของเราสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณภาพที่สูงและประสิทธิภาพเชิงต้นทุนะเป็นปัจจัยหลักในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาดให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว เราเลือกซัพพลายเออร์ที่นำเสนอศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดทั้งในด้านนวัตกรรม ต้นทุนการผลิตและกระบวนการด้านการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม