เมนู
ค้นหา

คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้เป็นหน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บชั่วคราวไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและไม่สามารถถูกใช้เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ คุกกี้มักมีตัวระบุข้อมูลเฉพาะซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เปิดเผย (เกิดขึ้นโดยการสุ่ม) ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน บางข้อมูลจะหมดอายุลงเมื่อท่านสิ้นสุดการเข้าชมเว็บไซต์ บางข้อมูลจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านนานกว่า

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-party cookies) ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าชม คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได้โดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าชมเท่านั้น

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-party Cookies) ถูกกำหนดโดยบริษัทอื่นที่เราใช้บริการ อาทิ เราใช้บริการการตรวจวิเคราะห์จากภายนอกและบริษัทเหล่านั้นกำหนดคุกกี้ขึ้นมาแทนตัวเราเพื่อรายงานว่าสิ่งใดได้รับความนิยมและสิ่งใดไม่ได้รับความนิยม เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมอาจมีเนื้อหาที่ฝังมาจากเว็บไซต์ YouTube เป็นต้น และเว็บไซต์เหล่านี้จะกำหนดคุกกี้ขึ้นมาเอง

ทำไมถึงควรอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลคุกกี้

ข้อมูลที่บันทึกไว้ในคุกกี้จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการท่าน อาทิ

 • เพื่อให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้งานของท่าน ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้อง ใส่ข้อมูลเดิมหลายครั้งระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ อาทิ การกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ หรือการกรอกข้อมูลการสำรวจเว็บไซต์
 • สนับสนุนฟังก์ชั่น คอลเลคชั่นของฉัน
 • เพื่อให้การเล่นวีดีโอทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบจำนวนผู้เข้ารับบริการ เพิ่มความสะดวกง่ายดายในการใช้งานและสร้างความมั่นใจ ว่าการบริการมีประสิทธิภาพรวดเร็วเพียงพอด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์มีการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อที่เราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลคุกกี้

ถ้าท่านตัดสินใจไม่ยอมรับคุกกี้ ข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์นี้อาจไม่แสดงหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้ท่านมีข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์ของเราและอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงข้อมูลและประสบการณ์ใช้งาน

การใช้งานที่อาจได้รับผลกระทบมีดังนี้

 • การใช้งาน คอลเลคชั่นของฉัน
 • ประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
 • การชมวีดีโอ
 • การกดถูกใจและแบ่งปันหน้าเพจนี้บนสื่อสังคมออนไลน์
 • การชมเนื้อหาที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์

คุกกี้ที่กำหนดในเว็บไซต์นี้

นโยบายคุกกี้

 • „cookiesAccepted“-Cookie

คุกกี้นี้จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้เกี่ยวกับคุกกี้ โดยกำหนดขึ้นเมื่อผู้ใช้ยอมรับ (true) หรือปฏิเสธ (false) การใช้งานคุกกี้

MyCollection (คอลเลคชั่นของฉัน)

 • „myCollection“-Cookie

คุกกี้ คอลเลคชั่นของฉัน ถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตัวเลขของการเก็บเนื้อหาของผู้ใช้และอาจรวมถึงการจัดเก็บเนื้อหา “ที่ได้รับ” ถ้าผู้ใช้ปฏิเสธคุกกี้ การใช้งาน คอลเลคชั่นของฉัน จะไม่เกิดขึ้น ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวจะถูกโอนถ่ายตามคำร้องขอจากส่วน คอลเลคชั่นของฉัน Section ไปที่ Server และถูกประเมิน ไม่มีการใช้ข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขการจัดเก็บดังกล่าว

การปรับแต่งตามต้องการ

คุกกี้หลายรูปแบบถูกใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้สำหรับการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

 • henkelTaxonomies“-Cookie

คุกกี้ประเภทนี้จัดเก็บข้อมูล (Information) เกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้ใช้เลือกเข้าชม โดยชื่อหัวข้อ (Topic Name) และปัจจัยที่ผ่านการคำนวณจะถูกจัดเก็บและถูกประเมินการตามความต้องการเข้าชมหน้าเพจ

 • „cmReferrer“-Cookie

คุกกี้ประเภทนี้จัดเก็บข้อมูลจุดเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ข้อมูลนี้อาจถูกนำมาใช้อีกครั้งเพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้รองรับความต้องการของผู้ใช้

 •  „cmKeyword“-Cookie

ถ้าผู้ใช้งานถูกอ้างอิงจากโปรแกรมค้นหาหรือเสิร์ชเอนจิน เสิร์ชเอนจินนั้นๆ อาจมอบคำค้นหา (Keywords) ที่ผู้ใช้งานทำการค้นหา ข้อมูลนี้สามารถถูกประเมินเพื่อแสดงเนื้อหาที่เหมาะสม

สถิติของเว็บไซต์

 •  „webtrekkOptOut“ Cookie

คุกกี้นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ (เข้าชมที่ Privacy Statement)

อื่นๆ

นอกเหนือจากคุกกี้ข้างต้นแล้ว คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและคุกกี้ของบุคคลที่สามอาจถูกใช้ในเนื้อหา (ภายนอก) ที่ถูกฝังอยู่ในเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีอาทิ iFrames JavaScript และอื่นๆ การยอมรับคุกกี้หมายถึงคุณยอมรับว่าเนื้อหาดังกล่าวอาจใช้คุกกี้

เฮงเค็ลไม่มีการควบคุมหรือรับผิดชอบคุกกี้ของบุคคลที่สาม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ใช้คำสั่งด้านล่างในการยอมรับและไม่ยอมรับคุกกี้ในเว็บไซต์นี้