คอลเลคชั่นของฉัน

ทีมผู้บริหารในประเทศไทย

อีริค อีเดลแมน
(Erik Edelmann)

ประธาน

คณะกรรมการบริหารระดับโลก