เมนู
ค้นหา

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม 

เฮงเค็ล เราสนับสนุนความแตกต่างและการมีส่วนร่วม ความหลากหลายของพนักงานของเรา พื้นเพ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรู้ ความสร้างสรรค์ และการเห็นคุณค่าของความแตกต่างของปัจเจกบุคคล คือรากฐานของความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเรา ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก เฮงเค็ลว่าจ้างพนักงานจากกว่า 120 ประเทศ เพื่อทำงานในกว่า 80 ประเทศ และประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทำงานนอกประเทศเยอรมนี มากกว่าครึ่งอยู่ในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำระดับโลกด้านแบรนด์และเทคโนโลยี สำหรับเราแล้ว ความสำเร็จสร้างได้ด้วยทีมระดับโลกที่แข็งแกร่งและความหลากหลายของพนักงานช่วยสร้างสิ่งที่แตกต่างที่ทำให้เราเป็นผู้นำ เราเชื่อว่าความสำเร็จของเราขับเคลื่อนโดยการปลูกฝังการยอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินธุรกิจ

เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการผสมผสานทีมงานจากองค์กรทั่วโลกได้อย่างลงตัว ทีมงานเหล่านี้มุ่งตอบสนองต่อตลาดของเราและรองรับความต้องการของลูกค้าด้วยความรู้ ทักษะและปูมหลังทางวัฒนธรรม เราเชื่อมั่นว่าทีมที่หลากหลายช่วยกระตุ้นนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ แต่พวกเขาก็ต้องมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำที่ทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มความสามารถที่สุด

ความหลากหลายและการหลอมรวมกันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในค่านิยมของบริษัท เราได้ส่งเสริมเรื่องนี้อย่างแข็งขันในหมู่พนักงานของเรา รวมทั้งปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและตอบรับต่อมุมมอง วัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย

ความหลากหลายและการหลอมรวมกันนั้นเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวไว้อย่างมั่นคงในวัฒนธรรมองค์กรของเรา มันไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ การสร้างบริการและโซลูชั่นที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดและผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น แต่มันยังเป็นความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมที่หลอมรวมกันและการบริหารจัดการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่ด้วย สำหรับบริษัทแล้ว เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้นำของเราจะต้องรู้และเข้าใจถึงพันธะสัญญาที่เรามีต่อความหลากหลายและการหลอมรวมกันนี้ และรู้ว่าพวกเขาถูกคาดหวังอะไร นี่คือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่หลอมรวมเข้ากับระบบได้อย่างเข้มแข็ง

เราให้คุณค่า เราท้าทายและมีการให้รางวัลตอบแทนพนักงานของเรา เราเป็นทีมระดับโลกที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีค่านิยมที่แข็งแกร่งร่วมกัน เราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ พัฒนาศักยภาพของเราและส่งเสริมความหลากหลายในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เรามีความรับผิดชอบต่อตัวบุคคล ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนำโดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ข้อมูลและตัวเลข