เมนู
ค้นหา

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม 

เฮงเค็ล เราสนับสนุนความแตกต่างและการมีส่วนร่วม ความหลากหลายของพนักงานของเรา พื้นเพ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรู้ ความสร้างสรรค์ และการเห็นคุณค่าของความแตกต่างของปัจเจกบุคคล คือรากฐานของความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเรา ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก เฮงเค็ลว่าจ้างพนักงานจากกว่า 120 ประเทศ เพื่อทำงานในกว่า 80 ประเทศ และประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทำงานนอกประเทศเยอรมนี มากกว่าครึ่งอยู่ในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำระดับโลกด้านแบรนด์และเทคโนโลยี สำหรับเราแล้ว ความสำเร็จสร้างได้ด้วยทีมระดับโลกที่แข็งแกร่งและความหลากหลายของพนักงานช่วยสร้างสิ่งที่แตกต่างที่ทำให้เราเป็นผู้นำ เราเชื่อว่าความสำเร็จของเราขับเคลื่อนโดยการปลูกฝังการยอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินธุรกิจ

เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการผสมผสานทีมงานจากองค์กรทั่วโลกได้อย่างลงตัว ทีมงานเหล่านี้มุ่งตอบสนองต่อตลาดของเราและรองรับความต้องการของลูกค้าด้วยความรู้ ทักษะและปูมหลังทางวัฒนธรรม เราเชื่อมั่นว่าทีมที่หลากหลายช่วยกระตุ้นนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ แต่พวกเขาก็ต้องมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำที่ทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มความสามารถที่สุด

ข้อมูลและตัวเลข