เมนู
ค้นหา
Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

บริษัท

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แบรนด์ และเทคโนโลยี ในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีกาว ธุรกิจบิวตี้แคร์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

Pioneers at heart for the good of generations คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเรา

กรอบกลยุทธ์

ที่เฮงเค็ล เรากำหนดอนกรอบาคตของเราโดยมีกลยุทธ์ระยะยาว ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และค่านิยมของเรา

การดำเนินธุรกิจในประเทศ

การดำเนินธุรกิจในประเทศ

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเราในประเทศไทย

ร่วมใจต้านภัยโคโรนา

ร่วมใจต้านภัยโคโรน

าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเราในการต้านภัยโคโรนาไวรัส

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีความสมดุล บริษัทเป็นผู้นำในสามหน่วยธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจสำหรับผู้บริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง นวัตกรรม และเทคโนโลยี ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล (Adhesive Technologies) เป็นผู้นำในตลาดกาวในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care) รวมถึงธุรกิจบิวตี้แคร์ (Beauty Care) เฮงเค็ลเป็นผู้นำในตลาดต่างๆ และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 โดยประสบความสำเร็จมายาวนาน กว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 2564 เฮงเค็ลได้รายงานยอดขายจำนวน 20 ล้านยูโร และผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,700 ล้านยูโร (ปรับปรุงสำหรับยอดกำไร/ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการ
ปรับโครงสร้าง) เฮงเค็ลมีพนักงานราว 52,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความหลากหลายสูงและมีความมุ่งมั่น โดยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และมีจุดมุ่งหมาย  และค่านิยมร่วมกัน ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนอันเป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ลได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งสูงด้วยดัชนีและการจัดอันดับในระดับสากลหลายต่อหลายครั้ง หุ้นบุริมสิทธิ์ของเฮงเค็ลจดทะเบียนในดัชนีหุ้น DAX ของเยอรมัน

บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย 

เฮงเค็ลประเทศไทยครองตำแหน่งผู้นำด้านธุรกิจเทคโนโลยีกาว และธุรกิจบิวตี้แคร์ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเราในประเทศไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม