เมนู
ค้นหา
header-web-2880x1620-martin-pã-tzold

Thailand, Sriracha Chonburi, Beauty Care

Production Supervisor

At Henkel, you can be a game changer and craft your career. Unleash your entrepreneurial spirit by bringing your ideas to life within a global team. Our leading brands and technologies, along with our high-performing businesses will provide you with countless opportunities to develop your skills and explore new paths. Your career at Henkel will contribute to a more sustainable future, while you grow within our vibrant, diverse culture of trust and belonging. If you're up for challenging the status quo, join our team of pioneers and make your mark on the future with us.

Do you dare to make an impact?

YOUR ROLE

 • Manages all operations at factory level to ensure efficient production and high-quality products
 • Delivers against plant performance KPIs, budget and projects Sets up and executes development plans for plant personnel
 • Ensures operations processes and solutions are implemented according to global procedures and local regulation
 • Continuous improvement
 • Cost reduction quality management lean manufacturing engineering manufacturing budgets production systems production
 • Manage overall in Process Improvement
04-martin-â-v2

YOUR SKILLS

 • Bachelor and/or master’s degree in Industrial Engineer, Production Engineer or related field
 • Able to work under pressure and have problem solving skills, positive thinking, ability to work with across functional
 • 3+ years of experiences in production and good in managerial skills
 • Have experienced in installing machines and facilities for new models and mass production
 • Able to prepare standard for work instruction for training to operations
 • Having knowledge reducing production recovery yield
 • Having experiences of process improvement for support process capacity
 • Good communication skills, both written and spoken in English/Thai
 • Having knowledge about OEE
 • Good ability to convince and influence team members
 • Able to prepare standard for Work Instruction for training to operators
 • Good ability to convince and influence team members
 • Ability to lead projects

Henkel is an equal opportunity employer. We evaluate qualified applicants without regard to gender, origin, culture, mindset, generation, disability, religion and sexual orientation.

JOB ID: 22035444
Contract & Job type: Full Time, Regular
Contact information for application-related questions: Recruitment.SEA@henkel.com
Please do not use this email address for sending your application or CV. To apply, please click on the "Apply Now" button below. Applications sent via e-mail will not be accepted.
Thailand_Brandbar_1460x142
โบนัสตามผลงาน/สิ่งจูงใจ
โบนัสตามผลงาน/สิ่งจูงใจ ประกันชีวิตและสุขภาพ สำหรับพนักงานและครอบครัว
ประกันชีวิตและสุขภาพ สำหรับพนักงานและครอบครัว โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพดี
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพดี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนการลงทุนและถือครองหุ้นบริษัท
แผนการลงทุนและถือครองหุ้นบริษัท เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ของขวัญจากบริษัท
ของขวัญจากบริษัท โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแบบได้รับค่าจ้าง
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแบบได้รับค่าจ้าง อกาสในการทำงานในต่างประเทศ