เมนู
ค้นหา
header-web-2880x1620-karima-lalee

Thailand, Sriracha Chonburi, Beauty Care

Planning Junior Officer

At Henkel, you can be a game changer and craft your career. Unleash your entrepreneurial spirit by bringing your ideas to life within a global team. Our leading brands and technologies, along with our high-performing businesses will provide you with countless opportunities to develop your skills and explore new paths. Your career at Henkel will contribute to a more sustainable future, while you grow within our vibrant, diverse culture of trust and belonging. If you're up for challenging the status quo, join our team of pioneers and make your mark on the future with us.

Do you dare to make an impact?

YOUR ROLE

 • Plans and prepares production schedules for manufacture of commercial products
 • Draws up master schedule to establish sequence and lead time of each operation to meet shipping dates according to sales forecasts or customer orders
 • Analyzes production specifications and plant capacity data and performs mathematical calculations to determine manufacturing processes, tools.
 • Plans and schedules operation according to previously established manufacturing sequences and lead times.
 • Plans sequence of assembly and other manufacturing operations for guidance of production workers.
 • Plans sequence of assembly and other manufacturing operations for guidance of production workers.
 • Expedites operations that delay schedules and alters schedules to meet unforeseen conditions
 • May Prepare lists of required materials, tools, and equipment’s
 • Perform as to policy compliance, the rules and regulations standards of GMP , ISO 50001, SHE
 • Achieve business objectives and targets of all customers in HPSP Channel in terms of sales value
12-karima-desktop

YOUR SKILLS

 • Bachelor’s degree in Statistics or Business Administration
 • 1-2 years experiences in Production planning, schedule production and so on
 • Must have SAP experiences and strong in MS Office, Excel
 • Good communication skills
 • Able to communicate in English

Henkel is an equal opportunity employer. We evaluate qualified applicants without regard to gender, origin, culture, mindset, generation, disability, religion and sexual orientation.

JOB ID: 22031733
Contract & Job type: Full Time, Regular
Contact information for application-related questions: Recruitment.SEA@henkel.com
Please do not use this email address for sending your application or CV. To apply, please click on the "Apply Now" button below. Applications sent via e-mail will not be accepted.
Thailand_Brandbar_1460x142
โบนัสตามผลงาน/สิ่งจูงใจ
โบนัสตามผลงาน/สิ่งจูงใจ ประกันชีวิตและสุขภาพ สำหรับพนักงานและครอบครัว
ประกันชีวิตและสุขภาพ สำหรับพนักงานและครอบครัว โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพดี
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพดี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนการลงทุนและถือครองหุ้นบริษัท
แผนการลงทุนและถือครองหุ้นบริษัท เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ของขวัญจากบริษัท
ของขวัญจากบริษัท โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแบบได้รับค่าจ้าง
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแบบได้รับค่าจ้าง อกาสในการทำงานในต่างประเทศ