เมนู
ค้นหา
Henkel Logo
มุมมองของเฮงเค็ลที่มีต่อคำถามที่ซับซ้อน

เฮงเค็ลปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปควบคุมการใช้สารเคมีด้วยระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) ได้อย่างไร บริษัททำอย่างไรเพื่อส่งเสริมแนวความคิดการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมพูดคุยและตอบคำถามที่ซับซ้อนนั้น (ภาษาอังกฤษ)