เมนู
ค้นหา


Sylvie Nicol
ซิลวี นิโคล (Sylvie Nicol)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริการโครงสร้างพื้นฐาน