เมนู
ค้นหา
Sylvie Nicol
ซิลวี นิโคล
(Sylvie Nicol)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริการโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ใน henkel.com (ภาษาอังกฤษ)