ข่าวสารต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ของเฮงเค็ล
อ่านเพิ่มเติม

ขอต้อนรับสู่เฮงเค็ล ประเทศไทย!

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านแบรนด์และเทคโนโลยีในสามกลุ่ม ธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care)  ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม (Beauty Care)  และเทคโนโลยีกาว (Adhesive Technologies)

ข่าวสารต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

ความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์ของเฮงเค็ล

อ่านเพิ่มเติม