คอลเลคชั่นของฉัน

การดำเนินธุรกิจในประเทศ

ชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของเราในประเทศไทย

เฮงเค็ลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ.2515 และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ เฮงเค็ลมีโรงงานผลิตกาวสองแห่ง โรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลความงามหนึ่งแห่งและศูนย์การขนส่งผลิตภัณฑ์ดูแลความงามเอเชียแปซิฟิก